UNIJA (Mültecilerin Geri Dönüşümü Birliği) Derneği başkanı Mirhunisa Zukiç ve beraberindeki heyet 17 Ocak 2012 tarihinde Plavi Leptiri ve yurdumuzu ziyaret ettiler. Heyet ile Plavi Leptir Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Salih Sağır ve Müdür Yardımcısı Necad Avdiç 1 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede ortak iş birliği ve çalışmaların geliştirilmesi ve bu konuda somut adımların atılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

UNIJA genel başkanı Mirhunisa Zukiç; Derneklerinin  Bosna’da kurulu Uluslararası düzeyde ve AB nezdinde 1997 yılında tanınmış  ilk dernek olduğunu ifade etti. Derneklerinin savaştan evvel, savaşta ve sonrasında evlerini yurtlarını terk etmiş, başka ülkelere göç etmiş Boşnakların ve savaşla birlikte memleketlerini terk eden Boşnakları  yaşadıkları bölgelere geri döndürmek için kurulmuş bir dernek olduğunu söyledi.

Saraybosna merkezli kurulmuş olan derneğin 8 çalışanın yanı sıra her şehirde yüzlerce gönüllü çalışanı bulunmaktadır. 18 yıl boyunca sürekli gönüllü olarak çalışılmış.

Bosna’da önce Boşnak entelektüeller organize edilmiş sonrasında ise Hırvat ve Sırp entelektüellere ulaşılmış. Dernek faaliyetlerini ve projelerini batılı ülkelerin destekleriyle sürdürmekte. Hazırlanan projelere İsviçre, İsveç gibi ülkelerin yanı sıra AB ‘den de destekler alınmakta. Türkiye ile şimdiye kadar herhangi bir projede çok somut anlamda birlikte çalışılmadığı ve proje yapılmadığı da vurgulandı.(Bu ifadeyi kullanırken yüzünün asıldığını ve üzgün olduğunu görebildik.)

Dernek faaliyetlerine ilk olarak mültecilerin evlerini tamir/yeniden yapım işlemleriyle başlamış ve mültecilere iş olanakları bulmaya çalışmış, bununla birlikte ekonomik destekleri sürdürmüş. Sırp Cumhuriyetine geri dönen Boşnaklar için ekonomik desteklerin yanında sosyal hakların yeniden elde edilmesine dair çalışmalar yapılmış ve Bosna içindeki sağlık hizmetlerinden yararlanabildikleri gibi orada da yararlanma imkanlarına kavuşmuşlar.

Görüşmede dernek başkanı Mirhunisa Zukiç, Boşnakların %99,7 mal varlıklarını geriye alabildiğini. 328 bin ev yeniden veya baştan inşa edildiğini, yıkılan evlerin %70 i yeniden yapıldığını ve yaklaşık 145 bin evinde yapılmayı beklediğini vurguladı.

UNIJA derneğinin Bosna içinde 100 ‘ün üzerinde üye dernek ve STK ile projelerini birlikte yapmakta. Bu dernekler her sektörde faaliyet gösteren derneklerden oluşmakta. Türkiye’den gelecek temsilcilere savaş öncesini, savaşı ve sonrasını anlatabileceklerini ifade heyet bu vesile ile yaşanan trajedilerin ardından gelinen noktaları ve elde edilen kazanımları sunmayı hedeflemekte. Son olarak görüşme sonrasında birlikte ortak projelerde çalışmanın gerekliliği ve önemi üzerinde duruldu.

Plavi Leptir olarak UNIJA derneği başkanı Mirhunisa Zukiç hanımefendiye ve beraberindeki heyete gerçekleştirdikleri ziyaret için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz.