Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar olarak üç etnik gruba ayrılan Bosna-Hersek aynı zamanda kendi içinde de Bosnalı ve Hersekli olarak da ikiye ayrılmaktadır. Bosna-Hersek’i gezmek gayesi ile “Tarihe Yolculuk 15”düzenlerken neredeyse tüm mimari yapılarda geçmişin kokusunu ve dokusunu öğrencilerimizle birlikte hissettik. Master öğrencimiz Hüseyin Saka’nın mihmandarlığında yapılan geziye katılım bir hayli yoğun oldu.