Konu: Stratejik Düşünme ve İnovasyon Yönetimi

Konuşmacı: Salih KÜKREK (Gebze Teknik Üniversitesi )

Tarih: 21 Mayıs 2015