Yurdumuzda yapmakta olduğumuz sosyal, kültür ve sanat, eğitim, spor ve rehberlik faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetler yurt yönetiminin teşvik ve destekleriyle ve öğrencilerin gönüllü samimi gayretleriyle gerçekleştirilmektedir.