Konu :   Liderlik Ve Motivasyon

Konuşmacı : Yrd.Doç.Dr. Cem GENÇOĞLU / Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Tarih: 12 Aralık 2014