Konu: Kişisel Disiplin ve Hedef Belirleme

Konuşmacı: Erhan  Erken

Tarih: 22 Aralık 2014