Konu : Kişilik ve Kariyer –  Tecrübe Paylaşımı

Konuşmacular:

Psikiyatr Prof. Dr. Kemal Sayar ( Marmara Üniversitesi Psikiyatri Bölüm Başkanı )

Psikiyatr Prof. Dr. Kazım Yazıcı (Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri )

Psikiyatr Prof. Dr. Hakan Türkçapar ( Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı )

Psikiyatr Prof. Dr. Mücahit Öztürk (Yeşilay Genel Başkanı )

Psikiyatr Prof. Dr.Serhat Çıtak (Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Baş Hekimi )

Beyin Cerrahı Prof. Dr. Ayhan Attar ( Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi)

Tarih: 06 Mayıs 2015