Maarif Vakfı gibi yeni kurulan bir vakfın amacı ve bu vakıf bünyesinde çalıştırılacak , kamu da yeni bir iş sahası olacak yurt dışında öğretmen hususunda ihtiyaç olduğu  üzerinde durdu. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılan proje çalışmalardan bahsetti. Bu sahalarda sadece akademik bilgiyle değil, farklı sahalardan yapılan okumalarla kendimizi donatmamız vurgusunda bulundu. Kamu personeli alımında mülakata geldiğinizde alanınızla ilgili konuşabileceğiniz birçok kitap olmalı dedi. Ve tecrübelerinden örnek vermesi, konuyu daha mücehhez kıldı.

İkinci konuşmasında Sayın Cerrah bütün Ensad katılımcılarına hitap etti. Üniversite yıllarını verimli geçirme konusu üzerinde böylesine bir yurt ortamında kalmanın ve nasıl değerlendire bilme nin üzerinde durdu.Her gencin günde en az on sayfa kitap okumasını ve bu okumanın en az iki sayfasının Kuran Meali olmasının üzerinde durdu.

Konuşmacı : Selim Cerrah  (Gençlik Ve Spor Bakanlığı Müşaviri  ve Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi)

Konu: 1) Kamu da Çalışma Yeni Eğilimler  2) Üniversite yıllarını verimli değerlendirme

Tarih : 01.11.2016 / Plavi Leptir