Ahlak kavramını nedir , ahlak denildiğinde sadece inançsal objeler mi gelir zihnimize ,  yoksa , ahlak tüm hayatımızı davranışlarımızı , kapsar mı ? Ahlakımızın yaptığımız her işte gözetmemiz gerektiğini ,söz vermenin , ahidleşmenin önemini , ahilik bilincini , ibadet eder niyetiyle işimizi yapma gerekliliğini , Kur’an ve Hadis çerçevesinde aktardı. Ahilik teşkilatının da detaylı incelemesiyle , kavramları kavrama üzerine de ayrıca eğitici bir konferans oldu.