Kitabı üç oturumda mütalaa ettik. Her hafta katılımcılar bir bölüm okudu. Yurt Müdürü Abdurrahman Karadağ ve Müd. Yard. M.Yasir Cebeci moderatörlüğünde her hafta bir bölümü inceledik.İletişim psikolojisini , adabı muaşeret ekseninde anlatan kıymetli bir eser. Mekanik bir iletişimden, yapmacık bir iletişim modelinden ziyade ihtiyacımız olan, muhabbetin kurulmasına araç olacak iletişim modelinden bahsediyor. Yazarın dili çok açık ve kitaptaki bizim değerlerimizden olan kıssalarda, analizleri dinlenir ve akıcı kılıyor. İletişim, hitabet ve dinleme sanatını, sağlam kaynaklara dayandırarak anlatan yazar, hayatımızda unuttuğumuz değerlere dikkat çekiyor. Okuyan insanlarda en azından kitapta geçen bir bilgiyi uygulamaya çalıştıklarını gözlemleme fırsatı buldum. Genel itibariyle memnun kaldığımız bir kitap. Lakin belirtmek isterim ki, genele yönelik okutulması zorunlu kitap olma hususunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Geneli kapsayan kitapların, daha fikir konularını içermesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Çünkü genele göre kitabı okuyarak gelme oranı çok düşüktü. Kitabı az okuyan bir toplum olarak, kitabı sevdirmeye, daha kapsayıcı konular içeren, daha akıcı olan kitaplar değerlendirilebilinir. Bir Mustafa Kutlu, bir İskender Pala mesala. O zaman genel katılımın ve okuyucunun olacağı düşüncesindeyim. Az kişi okusa da, insanların kütüphanelerine kıymetli eser kazandırmasından ötürü, bu uygulamayı takdire şayan buluyorum.