Konu : Geleneğimizden Yöneticilik Dersleri

Konuşmacılar :

Doç.Dr.Halit ÖZKAN (İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi )

Yrd.Doç.Dr.Özgür KAVAK  (İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi )

Tarih :  09 Nisan 2015