EBSAD Kariyer Planlama projesi dâhilinde, Özel Sektör ve Kamu Sektörü Grupları için seçilen, Profesör Doktor Ahmet ÖZEL’in yazdığı “Bir Yönetici Olarak Hz. Muhammed” adlı eser,  3 oturumda mütalaa edilmiştir. Toplantıların başkanlığını yurt idarecilerimizden, Harun YAŞAR yapmıştır. Kitap incelendiğinde ilk bakışta bile bu iki sektör için derin ufuklar açıcı bir eser olduğu anlaşılmaktadır. Derin ve ciddi mütalaalar sonucunda önyargımızda haklı olduğumuzu gördük. Tabii olarak bu eserin yeni gelen nesillerce de incelenip mütalaa edilmesini tavsiye ediyoruz. Eser, üç ana başlıkta toplanmıştır: Allah Resulü ’nün Yöneticilik Misyonu, Siyaset ve Yönetim, İş Hayatı. Raşidî sistemin oturmasıyla yaşamın tabiatına sinmiş bu üç ana başlık, Selef neslinden sonra iyice tefekkür edilmez olmuş, bu alanların yerini nefsi inkişaf bırakmıştır. Son iki yüzyılda Müslümanların kendi sistemlerini kaybetmesi, Ahmet ÖZEL’in deyimiyle, bu konuları tekrar gündeme getirme ihtiyacı doğurmuştur. İş bu eser, sadece EBSAD öğrencilerinin değil bütün dünya Müslümanlarının derin bir tefekkür iştiyakıyla mütalaa etmesi gereken, “İslam-Müslüman-Yönetim” üçgeninin neden-nasıl ilişkisini tekrar gündeme getirmektedir.