Aziz Mahmud Hüdayi hazretlerinin hayatlarından menkıbelerle şekillenen konferansımızda amaç hem kendilerini Allah’a teslim ve İslam’a hizmete adayan mübarek bu şahsiyetin varlığından, yaşantısından öğrenci arkadaşlarımızı haberdar etmek hem de örnek teşkil eden şahsiyetlerinden üslup ve düsturlarını dinleyenlerin yaşantılarına etki etmesini sağlamaktır.